Especies cinegètiques

ESPÈCIES CINEGÈTIQUES:

A continuació exposem en forma de taula les espècies cinegètiques que es poden caçar en el vedat de Castelldans:

Caça menor i ocells aquàtics Modalitat de caça
Perdiu Roja Al salt
Guatlla Al salt
Faisà Al salt
Tudó Al salt
Xixella Al salt
Colom roquer Al salt
Tórtora Al salt i al pas
Garsa Al salt
Estornell vulgar Al salt
Tord comú Al salt i al pas
Tord ala-roig Al salt i al pas
Griva Al salt
Griva cerdana Al salt
Conill Al salt
Llebre Al salt
Guineu Al salt
Ànec Collverd Al salt
Ànec griset Al salt
Ànec cuallarg Al salt
Ànec cullerot Al salt
Xarxet comú Al salt
Xarrasclet Al salt
Ànec becvermell Al salt
Ànec cap-roig Al salt
Ànec de plomall Al salt
Ànec xiulador Al salt
Fotja vulgar Al salt
Gavina vulgar Al salt
Gavià argentat Al salt
Becadell comú Al salt
Fredeluga Al salt

 

Caça major Modalitat de caça
Porc senglar Batuda i aguait o espera
Cabirol Acostament

 

 

El millor coto de caça de Lleida