Els guardes

Els guardes són una peça fonamental pel bon manteniment d’un vedat, ja que són els encarregats de controlar els permisos dels caçadors i de denunciar la presència de caçadors furtius, així com són els encarregats de vetllar per les espècies protegides.

En el vedat de Castelldans tenim 1 guarda titulat amb una experiència de molts anys i amb una gran professionalitat.  El guarda tindrà 2 ajudants, i tots junts  garantiran el compliment de les normatives de caça.

El millor coto de caça de Lleida